Domnul Nabil Ammar, Ministrul Afacerilor Externe, Imigrației și Tunisienilor din străinătate i-a primit pe ambasadorii UK, al Rusiei, al Chinei, al SUA și al Franței, pe membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite

  In data de 24 octombrie a.c. Dl. Nabil Ammar, Ministrul Afacerilor Externe, Imigrației și Tunisienilor din străinătate i-a primit, la cererea sa, pe ambasadorii acreditați în Tunisia al Regatului Unit, al Rusiei, al Chinei, al SUA și al Franței, pe membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, pentru a transmite capitalelor lor un mesaj cu privire la poziția Tunisiei față celor mai recente evoluții de pe teren și necesitatea unei acțiuni imediate pentru a încetarea haosului și depășirea situației periculoase și tragice din teritoriul palestinian ocupat.
  Cu această ocazie, ministrul a trecut în revistă bazele poziției tunisiene de principiu, constante și civilizate, în sprijinirea tuturor cauzelor drepte, în special problema palestiniană, precum și rolul constructiv al țării noastre și relevanța viziunii sale de-a lungul istoriei în sprijinirea eforturilor internaționale sincere faţă de aceste probleme.
  În lumina escaladării agresiunii brutale și fără precedent împotriva poporului palestinian, Ministrul a subliniat necesitatea ca comunitatea internațională, în special părțile influente, să-și asume responsabilitățile politice și morale pentru încetarea imediată a focului, oprirea vărsării de sânge și protejarea civililor palestinieni din Gaza. Dl. Nabil Ammar a reînnoit, de asemenea, condamnarea fermă de către Tunisia a atacurilor lașe ale ocupanților și a folosirii celor mai letale arme împotriva sugarilor, a copiilor, a femeilor și a bătrânilor, în slujba agendelor politice, nejustificat și sub orice pretext, și complet dezonorant, în încălcarea flagrantă a tuturor convențiilor și legilor internaționale.
  Ministrul a explicat că a continua să tratăm situația actuală cu aceeași logică și metode ca înainte de 7 octombrie 2023, adică tratarea rezultatelor fără a examina modalitățile de abordare serioasă a principalelor cauze ale episoadelor de tensiune, violență și instabilitate, nu va servi la nimic, mai degrabă va complica și mai mult situația, va intensifica violența și va distruge ceea ce rămâne din sistemul de valori universale commune, va alimenta intoleranța, ura și extremismul, în special în rândul generațiilor emergente, ceea ce ar exacerba amenințările la adresa păcii și securității regionale și internaționale. 
  Dl Nabil Ammar a făcut un apel să se tragă învățăminte din istoria îndepărtată și recentă și din tragediile trecute, precum și din evoluțiile recente din teritoriile palestiniene ocupate, pentru a aduce o schimbare calitativă eforturilor internaționale, inclusiv la nivelul Consiliului de Securitate, a pune capăt colonialismului și a oferi poporului palestinian, fără întârziere, toate drepturile sale legitime și recunoscute internațional și să se dedice investiției în construirea serioasă a unei păci juste, în loc să gestioneze inutil conflictul. El a adăugat că multe popoare au trecut prin astfel de crize și au reușit să-și recapete drepturile depline și să-și recâștige libertatea.
  La rândul lor, Ambasadorii și-au exprimat aprecierea față de inițiativa tunisiană de a organiza această întâlnire și importanța schimbului de opinii cu privire la modalitățile de depășire a crizei actuale, stoparea escaladării, evitarea extinderii conflictului, accelerarea livrării de ajutor umanitar celor care au nevoie de el în Gaza și să asigure respectarea dreptului internațional umanitar.
Ambasadorii s-au angajat să transmită poziția tunisiană factorilor de decizie din țările lor.
  La încheierea ședinței, Ministrul a reiterat necesitatea înlocuirii abordărilor tradiționale a problemei palestiniene și a planurilor inutile prin adoptarea unei noi abordări, departe de părtinire, bazată pe înțelepciune, perspicacitate și previziune, precum și pe victoria adevărului, a valorilor și a principiilor universale de dragul păcii și a stabilității în regiune.


© 2024: | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress